Kết Giới Sư Kekkaishi Chương 002, next Kết Giới Sư Kekkaishi 3

Kekkaishi xoay quanh vùng đất dữ - Karasumori, nơi được chôn cất vong linh của một vị lãnh chúa có “nguồn năng lực đặc biệt” và hai gia tộc pháp sư là nhà Sumimura và Yukimura được tổ chức “Hội kín” giao cho trách nhiệm cai quản và bảo vệ vùng đất dữ này ..., Kekkaishi Chương 002

Kết Giới Sư

/ Kekkaishi Chương 002
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19