Y Thống Thiên Hạ Chapter 1, next Y Thống Thiên Hạ Chapter 2

 Ma quỷ xúi giục người đời chém giết nhau để có sức mạnh, tạo thành thời đại mạnh được yếu thua! Trong thời loạn thế này, y sĩ là một nghề bị xem thường. Thiếu niên Bạch Nhất muốn trở thành một y sĩ mạnh nhất, Bạch Nhất và đồng đội bước vào con đường mạo hiểm thay đổi thế giới , Chapter 1

Y Thống Thiên Hạ

/ Chapter 1
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212