Y Thống Thiên Hạ

Y Thống Thiên Hạ

Y Thống Thiên Hạ

Y Thống Thiên Hạ

Nội dung mô tả

 Ma quỷ xúi giục người đời chém giết nhau để có sức mạnh, tạo thành thời đại mạnh được yếu thua! Trong thời loạn thế này, y sĩ là một nghề bị xem thường. Thiếu niên Bạch Nhất muốn trở thành một y sĩ mạnh nhất, Bạch Nhất và đồng đội bước vào con đường mạo hiểm thay đổi thế giới

Chương

  • Version 0 - Y Thống Thiên Hạ Comicvn.netLượt xem

Bình luận

F88 1212 VNG 2009