World's End Harem Chapter 31.2, next World's End Harem Chapter 32

Loài người đứng trên bờ vực tuyệt vong khi một loại virus bí ẩn mang tên "MK - Male Killer" giết 99.99% đàn ông trên thế giới. Main của chúng ta là 1 trong 5 người nhiễm một căn bệnh hiểm nghèo ngờ đâu đó căn bệnh đó lại giúp main đề kháng viruts đó. Giờ 5 người đàn ông với trọng trách chịch cả thế giới để cứu loài người.                   , Chapter 31.2

World's End Harem

/ Chapter 31.2
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212