World of Warcraft 2007 02 - Vùng giết chóc, next World of Warcraft 2007 02 3

Bộ truyện dài 26 kỳ dựa trên dòng game nổi tiếng cùng tên của Blizzard được ra mắt vào năm 2007. Đây là bản raw đẹp chuẩn và chất lượng nhất mà các bạn có thể tìm được online, dù cả những trang truyện nước ngoài cũng không đạt bằng. , 02 - Vùng giết chóc

World of Warcraft 2007

/ 02 - Vùng giết chóc
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212