World of Warcraft 2007 01 - Kẻ lạ chốn vô thường, next World of Warcraft 2007 01 2

Bộ truyện dài 26 kỳ dựa trên dòng game nổi tiếng cùng tên của Blizzard được ra mắt vào năm 2007. Đây là bản raw đẹp chuẩn và chất lượng nhất mà các bạn có thể tìm được online, dù cả những trang truyện nước ngoài cũng không đạt bằng. , 01 - Kẻ lạ chốn vô thường

World of Warcraft 2007

/ 01 - Kẻ lạ chốn vô thường
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212