World of Warcraft 2007

World of Warcraft 2007

World of Warcraft 2007

World of Warcraft 2007

Nội dung mô tả

Bộ truyện dài 26 kỳ dựa trên dòng game nổi tiếng cùng tên của Blizzard được ra mắt vào năm 2007. Đây là bản raw đẹp chuẩn và chất lượng nhất mà các bạn có thể tìm được online, dù cả những trang truyện nước ngoài cũng không đạt bằng.

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009