Warhammer 40,000: Damnation Crusade

Bộ comic dài 6 kỳ được sáng tác dựa trên tựa game ăn khách Warhammer 40k với nhân vật chính là Raclaw Gerhart của Black Templars trong hành trình chinh chiến của mình

Warhammer 40,000: Damnation Crusade

Warhammer 40,000: Damnation Crusade

Nội dung mô tả

Bộ comic dài 6 kỳ được sáng tác dựa trên tựa game ăn khách Warhammer 40k với nhân vật chính là Raclaw Gerhart của Black Templars trong hành trình chinh chiến của mình

Chương

Bình luận

F88 1212