Voltron - Dưới Bụi Tro Tàn | From The Ashes 1st Issue, next Voltron - Dưới Bụi Tro Tàn | From The Ashes 1st 2

VOLTRON: Dũng sĩ bảo hộ Vũ trụ - siêu người máy được biết đến tại VN với cái tên Dũng Sĩ Hesman ----- đây là phiên bản truyện comic phương Tây, KHÔNG PHẢI phiên bản của Nhật ----- VOLTRON - Dưới Bụi Tro Tàn | From The Ashes là chuỗi truyện ngắn kỳ, phần tiếp nối sau hệ các sự kiện về VOLTRON trong giai đoạn 2012-2014 của DYNAMITE, sau trận đại chiến cuối cùng, VOLTRON đã ngã xuống và tại Arus, 200 năm trôi qua, các tăng nhân tại đây không ngừng tìm kiếm và đào tạo cho những người có khả năng có thể điều khiển VOLTRON để đề phòng một lần nữa cái ác lại trỗi dậy. , 1st Issue

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212