Voltron - Dưới Bụi Tro Tàn | From The Ashes

VOLTRON: Dũng sĩ bảo hộ Vũ trụ - siêu người máy được biết đến tại VN với cái tên Dũng Sĩ Hesman ----- đây là phiên bản truyện comic phương Tây, KHÔNG PHẢI phiên bản của Nhật ----- VOLTRON - Dưới Bụi Tro Tàn | From The Ashes là chuỗi truyện ngắn kỳ, phần tiếp nối sau hệ các sự kiện về VOLTRON trong giai đoạn 2012-2014 của DYNAMITE, sau trận đại chiến cuối cùng, VOLTRON đã ngã xuống và tại Arus, 200 năm trôi qua, các tăng nhân tại đây không ngừng tìm kiếm và đào tạo cho những người có khả năng có thể điều khiển VOLTRON để đề phòng một lần nữa cái ác lại trỗi dậy.

Voltron - Dưới Bụi Tro Tàn | From The Ashes

Voltron - Dưới Bụi Tro Tàn | From The Ashes

Nội dung mô tả

VOLTRON: Dũng sĩ bảo hộ Vũ trụ - siêu người máy được biết đến tại VN với cái tên Dũng Sĩ Hesman ----- đây là phiên bản truyện comic phương Tây, KHÔNG PHẢI phiên bản của Nhật ----- VOLTRON - Dưới Bụi Tro Tàn | From The Ashes là chuỗi truyện ngắn kỳ, phần tiếp nối sau hệ các sự kiện về VOLTRON trong giai đoạn 2012-2014 của DYNAMITE, sau trận đại chiến cuối cùng, VOLTRON đã ngã xuống và tại Arus, 200 năm trôi qua, các tăng nhân tại đây không ngừng tìm kiếm và đào tạo cho những người có khả năng có thể điều khiển VOLTRON để đề phòng một lần nữa cái ác lại trỗi dậy.

Chương

  • Version 1Lượt xem

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19
Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1504 FAbet 2504