Võ Thần Chúa Tể Chapter 176, next Võ Thần Chúa Tể Chapter 177

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình. , Chapter 176

Võ Thần Chúa Tể

/ Chapter 176
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212