Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

Nội dung mô tả

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Chương

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1505 FAbet 2504