Võ Thần 108 Chapter 1, next Võ Thần 108 Chapter 2

Vào năm 2034, nhân số của nhân loại giảm trầm trọng, chỉ còn lại hơn 10 triệu người vì chiến tranh hạt nhân. Vì sinh tồn, con người liên tục mạnh mẽ hơn, xuất hiện các cường giả, hình thành ba thế lực lớn đủ sức thay đổi thế giới: Đao Khách, Thợ Săn và Võ Thần... , Chapter 1

Võ Thần 108

/ Chapter 1
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2