Vô Gián Ngục Chapter 2, next Vô Gián Ngục Chapter 3

Linh Hoang đại địa bộc phát linh tai. Chủ của Tu La là Nguyệt Dạ Trảm xâm nhập Linh Hoang đại lục. Trong lúc Linh Hoang đại lục bị công hãm, chủ của Ta Bà là Phạm Thiên xả thân  thần vào 18 tầng địa ngục, đuổi Thập Bát Ngục Chủ trở lại Minh Giới.  Ngàn năm sau, khí tức tử vong hừng hừng muốn động... , Chapter 2

Vô Gián Ngục

/ Chapter 2
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212