Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 86, next Vĩnh Hằng Chí Tôn Chapter 87

Vũ Chi Đỉnh Phong, Di Sơn Đảo Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt đỉnh.Thiên địa có lúc hủy diệt,riêng ta vĩnh hằng bất hủ., Chapter 86

Vĩnh Hằng Chí Tôn

/ Chapter 86
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2