Versus The Earth Chapter 21: Harmonic Scalpel, next Versus The Earth Chapter 22

Vào năm 20xx, Trái Đất đã tự sinh ra hệ thống miễn dịch để tiêu diệt con người là virus đang kí sinh. Họ phải làm gì để chống lại hệ thống miễn dịch này? Đón xem tại Comicvn.net  :) , Chapter 21: Harmonic Scalpel

Versus The Earth

/ Chapter 21: Harmonic Scalpel
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212