Versus The Earth Chapter 16: Thay đổi! Thế giới thay đổi, next Versus The Earth Chapter 17

Vào năm 20xx, Trái Đất đã tự sinh ra hệ thống miễn dịch để tiêu diệt con người là virus đang kí sinh. Họ phải làm gì để chống lại hệ thống miễn dịch này? Đón xem tại Comicvn.net  :) , Chapter 16: Thay đổi! Thế giới thay đổi

Versus The Earth

/ Chapter 16: Thay đổi! Thế giới thay đổi
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212