Versus The Earth Chapter 15: Xuyên thủng ma nhãn, next Versus The Earth Chapter 16

Vào năm 20xx, Trái Đất đã tự sinh ra hệ thống miễn dịch để tiêu diệt con người là virus đang kí sinh. Họ phải làm gì để chống lại hệ thống miễn dịch này? Đón xem tại Comicvn.net  :) , Chapter 15: Xuyên thủng ma nhãn

Versus The Earth

/ Chapter 15: Xuyên thủng ma nhãn
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212