Versus The Earth Chapter 11: Reo, kẻ bám đuôi, next Versus The Earth Chapter 12

Vào năm 20xx, Trái Đất đã tự sinh ra hệ thống miễn dịch để tiêu diệt con người là virus đang kí sinh. Họ phải làm gì để chống lại hệ thống miễn dịch này? Đón xem tại Comicvn.net  :) , Chapter 11: Reo, kẻ bám đuôi

Versus The Earth

/ Chapter 11: Reo, kẻ bám đuôi
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212