Versus The Earth Chapter 1: Tiếng gầm của vì sao, next Versus The Earth Chapter 2

Vào năm 20xx, Trái Đất đã tự sinh ra hệ thống miễn dịch để tiêu diệt con người là virus đang kí sinh. Họ phải làm gì để chống lại hệ thống miễn dịch này? Đón xem tại Comicvn.net  :) , Chapter 1: Tiếng gầm của vì sao

Versus The Earth

/ Chapter 1: Tiếng gầm của vì sao
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212