Venom vs Carnage: A Child Is Born - Đứa Bé Đản Sinh 1B - Bé cưng ơi đừng đi!, next Venom vs Carnage: A Child Is Born - Đứa Bé Đản Sinh 1B 2

Cuộc chiến giữa 2 Symbiote - sinh chủng Cộng Sinh trứ danh của Marvel vì Symbiote sắp sinh thứ 1000 của chủng loài giữa Venom, với tư cách là bậc ông bà, muốn bảo vệ nhằm giáo dục cho Symbiote này và Carnage, với tư cách là kẻ thai nghén, muốn moi ra để trừ khử đứa con này của mình. , 1B - Bé cưng ơi đừng đi!

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212