Venom vs Carnage: A Child Is Born - Đứa Bé Đản Sinh

Cuộc chiến giữa 2 Symbiote - sinh chủng Cộng Sinh trứ danh của Marvel vì Symbiote sắp sinh thứ 1000 của chủng loài giữa Venom, với tư cách là bậc ông bà, muốn bảo vệ nhằm giáo dục cho Symbiote này và Carnage, với tư cách là kẻ thai nghén, muốn moi ra để trừ khử đứa con này của mình.

Venom vs Carnage: A Child Is Born - Đứa Bé Đản Sinh

Venom vs Carnage: A Child Is Born - Đứa Bé Đản Sinh

Nội dung mô tả

Cuộc chiến giữa 2 Symbiote - sinh chủng Cộng Sinh trứ danh của Marvel vì Symbiote sắp sinh thứ 1000 của chủng loài giữa Venom, với tư cách là bậc ông bà, muốn bảo vệ nhằm giáo dục cho Symbiote này và Carnage, với tư cách là kẻ thai nghén, muốn moi ra để trừ khử đứa con này của mình.

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009