Vạn Giới Tiên Tung Chapter 72, next Vạn Giới Tiên Tung Chapter 73

Mỗi bông hoa là 1 thế giới, Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết, Chapter 72

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2