Up to the sky (Vân Hải chi Thượng) Chapter 6: Chiến, next Up to the sky (Vân Hải chi Thượng) Chapter 7

Neo, một cậu bé một lòng tin tưởng cha mình, vì chứng thực lời cha không phải là một tên bịp, đã quyết tâm lên trên biển mây tìm sự thật. Thì ra biển mây che trời là âm mưu của người Zegna, đồng hành là một người vừa là bạn vừa là địch. Đón xem sớm tại Comicvn.net nhé!, Chapter 6: Chiến

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212