UNORDINARY Chapter 102, next UNORDINARY Chapter 103

Tóm tắt truyện unordinary: thế giới không bao giờ hoàn hảo cả. Chúng ta phải chấp nhận và sống với nó, để rồi một ngày chúng ta nhận ra rằng phải thay đổi thế giới này , Chapter 102

UNORDINARY

/ Chapter 102
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212