Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 157, next Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 158

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung! , Chapter 157

Tuyệt Thế Võ Thần

/ Chapter 157
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212