Tuyệt Thế Võ Thần

Tuyệt Thế Võ Thần

Tuyệt Thế Võ Thần

Tuyệt Thế Võ Thần

Nội dung mô tả

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!

Chương

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1505 FAbet 2504