Tuyết Sơn Phi Hồ Chapter 2, next Tuyết Sơn Phi Hồ Chapter 3

Sấm Vương phá kinh, đại tướng triều Minh đều đầu hàng, dâng lên tài bảo để chuộc mạng, vàng bạc chất thành núi. Sấm Vương sau khi rời khỏi kinh phái thân tín đến quan ngoại tìm chỗ giấu tài bảo, để chuẩn bị cho sau này. Trường Bạch Sơn những năm Càn Long, ba lộ nhân mã triển khai hỗn chiến tranh đoạt bảo hạp. Trong bảo hạp không những liên quan kho báu Sấm Vương, còn liên quan bốn hộ vệ Sấm Vương và ân oán dây dưa qua các đời. Đón xem trọn bộ tại: Comicvn.net , Chapter 2

Tuyết Sơn Phi Hồ

/ Chapter 2
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212