Tứ Đại Danh Bổ Chapter 224: Ngự Giá Thân Chinh, next Tứ Đại Danh Bổ Chapter 225

Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh (not Gia Các như Vũ Đức tiên sinh bình), được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình... Homeviet.org+Comicvn.net , Chapter 224: Ngự Giá Thân Chinh

Tứ Đại Danh Bổ

/ Chapter 224: Ngự Giá Thân Chinh
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận