Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 154, next Tu Chân Tứ Vạn Niên Chapter 155

Nếu vũ trụ này, là một khu rừng tối tăm tanh máu, thì những Tu Chân Giả chúng ta, cũng sẽ phóng sinh mệnh chói lọi. Cuối cùng, đóm lửa nhỏ nhoi sẽ đốt cháy khu rừng tăm tối này, chiếu sáng cả thế giới! Tu Chân 40.000 năm, một thiếu niên biên cảnh bình phàm, gào thét tinh hà, chủ tể truyền kỳ nhiệt huyết của hệ ngân hà! , Chapter 154

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19