Tu Chân Tứ Vạn Niên

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Tu Chân Tứ Vạn Niên

Nội dung mô tả

Nếu vũ trụ này, là một khu rừng tối tăm tanh máu, thì những Tu Chân Giả chúng ta, cũng sẽ phóng sinh mệnh chói lọi. Cuối cùng, đóm lửa nhỏ nhoi sẽ đốt cháy khu rừng tăm tối này, chiếu sáng cả thế giới! Tu Chân 40.000 năm, một thiếu niên biên cảnh bình phàm, gào thét tinh hà, chủ tể truyền kỳ nhiệt huyết của hệ ngân hà!

Chương

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1505 FAbet 2504