Truyền thuyết Hoàng Hôn Chapter 1, next Truyền thuyết Hoàng Hôn Chapter 2

Ragnarok (hoàng hôn của các vị Thần) là lời tiên tri được đưa ra rất sớm cho tộc Asgard, là ngày tận thế được dự báo trước. Cùng dân Asgard trải qua thời khắc đen tối nhất trong lịch sử qua bộ truyện này   , Chapter 1

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19