Trùng sinh Chapter 63, next Trùng sinh Chapter 64

Vương Hoán- lính đánh thuê hàng đầu đã chết trong một lần thi hành nhiệm vụ, sau khi tỉnh lại, anh phát hiện mình đã đến một thế giới kỳ lạ..., Chapter 63

Trùng sinh

/ Chapter 63
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 12/07/19 2804