Trùng Sinh Thành Yêu Chapter 11, next Trùng Sinh Thành Yêu Chapter 12

Xuyên việt không phải ai cũng mở hậu cung, bước lên đỉnh cao cuộc đời. Ta cũng xuyên việt, nhưng trở thành con quạ đen. Nhưng đời ta có đen? Trong thế giới Thần tiên đầy trời, ta phải một tay che trời, đảo lộn càn khôn, siêu phàm nhập thánh. Hãy xem ta tạo sóng gió, trở thành truyền kỳ yêu tộc tại Comicvn.net , Chapter 11

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19