Trùng Sinh Thành Yêu

Trùng Sinh Thành Yêu

Trùng Sinh Thành Yêu

Trùng Sinh Thành Yêu

Nội dung mô tả

Xuyên việt không phải ai cũng mở hậu cung, bước lên đỉnh cao cuộc đời. Ta cũng xuyên việt, nhưng trở thành con quạ đen. Nhưng đời ta có đen? Trong thế giới Thần tiên đầy trời, ta phải một tay che trời, đảo lộn càn khôn, siêu phàm nhập thánh. Hãy xem ta tạo sóng gió, trở thành truyền kỳ yêu tộc tại Comicvn.net

Chương

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1505 FAbet 2504