Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên Chapter 105, next Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên Chapter 106

Bắc Huyền Tiên tôn Trần Phàm bởi vì tu hành quá nhanh độ kiếp thất bại, nhân duyên tế hội hạ, phát hiện mình trở lại địa cầu lúc còn nhỏ, pháp lực, thần thông, Nguyên Thần, đạo tâm thậm chí pháp bảo đạo khí thần binh tất cả đều biến mất. Trần Phàm hồi ức mình ở kiếp trước đủ loại ân oán tình cừu, quyết tâm muốn làm lại từ đầu… , Chapter 105

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19