Transformers: Sector 7 | Khu Vực 7 Phần 1A, next Transformers: Sector 7 | Khu Vực 7 Phần 2

Lấy cảm hứng từ loạt phim cùng tên, bộ truyện được ra đời nhằm kể về sự ra đời của Khu Vực 7, tổ chức chính phủ bí mật quan trọng bậc nhất trong Người Máy Biến Hình, được đặt tên dựa trên 7 người tiên phong đã lập nên nó. , Phần 1A

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212