Transformers: Sector 7 | Khu Vực 7

Lấy cảm hứng từ loạt phim cùng tên, bộ truyện được ra đời nhằm kể về sự ra đời của Khu Vực 7, tổ chức chính phủ bí mật quan trọng bậc nhất trong Người Máy Biến Hình, được đặt tên dựa trên 7 người tiên phong đã lập nên nó.

Transformers: Sector 7 | Khu Vực 7

Transformers: Sector 7 | Khu Vực 7

Nội dung mô tả

Lấy cảm hứng từ loạt phim cùng tên, bộ truyện được ra đời nhằm kể về sự ra đời của Khu Vực 7, tổ chức chính phủ bí mật quan trọng bậc nhất trong Người Máy Biến Hình, được đặt tên dựa trên 7 người tiên phong đã lập nên nó.

Chương

  • Version 0 - .Lượt xem

Bình luận

F88 1212