Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street Chapter 107, next Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street Chapter 108

Vua Pháp Thuật x Tam Quốc Trấn Hồn Nhai, là một nơi trấn áp ác linh, hấp nạp vong linh, là thế giới tồn tại giữa vong linh và con người. Nhưng không phải ai cũng vào được Trấn Hồn Nhai. Hạ Linh, một cô gái thực tập sinh đại học, một lần tình cờ làm cuộc đời cô ta không còn bình phàm được nữa. Trong thế giới tràn đầy ác linh này, Thủ Hộ Linh sẽ tiếp tục tồn tại bằng cách nào? , Chapter 107

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19