Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street

Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street

Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street

Trấn Hồn Nhai - Rakshasa Street

Nội dung mô tả

Vua Pháp Thuật x Tam Quốc
Trấn Hồn Nhai, là một nơi trấn áp ác linh, hấp nạp vong linh, là thế giới tồn tại giữa vong linh và con người. Nhưng không phải ai cũng vào được Trấn Hồn Nhai. Hạ Linh, một cô gái thực tập sinh đại học, một lần tình cờ làm cuộc đời cô ta không còn bình phàm được nữa. Trong thế giới tràn đầy ác linh này, Thủ Hộ Linh sẽ tiếp tục tồn tại bằng cách nào?

Chương

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19
Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1505 FAbet 2504