Trạch Yêu Ký

Trạch Yêu Ký

Trạch Yêu Ký

Trạch Yêu Ký

Nội dung mô tả

Tại ngôi nhà cũ của tôi, sau khi xuyên việt xong thì biến thành pháp bảo, xe gắn máy có thể bay, còn cái nồi cơm điện thì có thể luyện đơn, có thể ăn cắp áo yếm; Tôi có một cô hàng xóm rất xinh đẹp, dắt theo 6 đứa em đều sống ở trong bàn tơ động ...

Chương

Bình luận

F88 1212