Tonikaku Kawai Chương 37: Mặc dù hỏi là “Ai là người đã làm món Tonkatsu này” nhưng Yuuzan không hề cáu giận, next Tonikaku Kawai Chương 38

Một tác phẩm mới "chứa đầy tình yêu và ước mơ" , Chương 37: Mặc dù hỏi là “Ai là người đã làm món Tonkatsu này” nhưng Yuuzan không hề cáu giận

Tonikaku Kawai

/ Chương 37: Mặc dù hỏi là “Ai là người đã làm món Tonkatsu này” nhưng Yuuzan không hề cáu giận
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19