Tonikaku Kawai Chương 34: Trong cuốn tạp chí Microcomputer BASIC, tôi chẳng học tí lập trình nào cả mà toàn đọc truyện của Kage-san trong đó thôi, next Tonikaku Kawai Chương 35

Một tác phẩm mới "chứa đầy tình yêu và ước mơ" , Chương 34: Trong cuốn tạp chí Microcomputer BASIC, tôi chẳng học tí lập trình nào cả mà toàn đọc truyện của Kage-san trong đó thôi

Tonikaku Kawai

/ Chương 34: Trong cuốn tạp chí Microcomputer BASIC, tôi chẳng học tí lập trình nào cả mà toàn đọc truyện của Kage-san trong đó thôi
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19