Tối Cường Thăng Cấp Chapter 2, next Tối Cường Thăng Cấp Chapter 3

Hệ thống trong tay, thiên hạ ta có! Ta muốn có người đẹp xinh nhất, quyền lực ta lớn nhất, thân phận ta tôn quý nhất! Cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, ta phải là chí cao vô thượng!, Chapter 2

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19