Tòa tháp ma - Yuureitou Chapter 77, next Tòa tháp ma - Yuureitou Chapter 78

Nội Dung: Năm 1952, một bà lão đã bị sát hại dã man trên khuôn quay của toà tháp đồng hồ, kể từ đó một bóng đen ma ám bao trùm lên toàn toà tháp, không còn ai dám đến gần nơi đáng sợ đó nữa. Suốt 2 năm trời, toà tháp đồng hộ lặng thinh không hề dịch chuyển một lần nào nữa, cho đến đêm đó. Cái đêm mà từ đây mọi chuyện dần sáng tỏ..., Chapter 77

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19