Tổ Chức | Clan Chương 4, next Tổ Chức | Clan Chương 5

Tác phẩm về thù sát băng đảng dây mơ rễ má của thế giới yakuza dưới góc nhìn của nhóm tác giả Âu Châu qua những năm tháng học tập, nghiên cứu, làm việc về tổ chức ngầm trứ danh toàn thế giới của đảo quốc hoa anh đào. , Chương 4

Tổ Chức | Clan

/ Chương 4
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212