Tổ Chức | Clan

Tổ Chức | Clan

Tổ Chức | Clan

Tổ Chức | Clan

Nội dung mô tả

Tác phẩm về thù sát băng đảng dây mơ rễ má của thế giới yakuza dưới góc nhìn của nhóm tác giả Âu Châu qua những năm tháng học tập, nghiên cứu, làm việc về tổ chức ngầm trứ danh toàn thế giới của đảo quốc hoa anh đào.

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009