Tinh Võ Thần Quyết Chapter 232, next Tinh Võ Thần Quyết Chapter 233

Quyền toái nhật nguyệt, chưởng thôn sơn hà Đạp nghịch thiên cường giả lộ, mỹ nhân làm bạn, tu luyện tinh võ truyền thừa, chấp chưởng quyền hành bát phương, thành tựu thần vương tối cao Từ thiếu nữ thiên tài ôn nhu, đáng yêu, quận chúa thân hình nóng bỏng tràn trề đến yêu tộc mỹ nữ thần bí, cao hơn nữa là nữ võ thần trong truyền thuyết tối cao ... Một con đường ngộ đạo không tịch mịch, một truyền kỳ đầy sắc thái , Chapter 232

Tinh Võ Thần Quyết

/ Chapter 232
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19