Tiếng gáy sát thủ Extra

Trường học, khắp mọi nơi bỗng dưng xuất hiện lũ gà khát máu, luôn xem con người là mục tiêu. Enji Yuu - anh cả của nhà phúc lợi Komei No Satou phải làm thế nào để bảo vệ những người thân yêu trước lũ gà kia?! , Extra

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19