Tiếng gáy sát thủ - Bougyaku no Kokekkou

Trường học, khắp mọi nơi bỗng dưng xuất hiện lũ gà khát máu, luôn xem con người là mục tiêu. Enji Yuu - anh cả của nhà phúc lợi Komei No Satou phải làm thế nào để bảo vệ những người thân yêu trước lũ gà kia?!

Tiếng gáy sát thủ - Bougyaku no Kokekkou

Tiếng gáy sát thủ - Bougyaku no Kokekkou

Nội dung mô tả

Trường học, khắp mọi nơi bỗng dưng xuất hiện lũ gà khát máu, luôn xem con người là mục tiêu. Enji Yuu - anh cả của nhà phúc lợi Komei No Satou phải làm thế nào để bảo vệ những người thân yêu trước lũ gà kia?!

Chương

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2